logga tk

Information angående kommunens utomhusbanor på Rotskär

Som medlem i tennisklubben kan du få en egen tagg om du har fyllt 18 år.
 Skicka dina uppgifter (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress)
 till eva@frohler.com
Taggen du får måste du validera/uppdatera vid sporthallens huvudentré.
Håll upp taggen mot läsaren så uppdateras den och är aktiv i 7 dygn.
Du kan även få ett personligt konto så att du kan boka dina tider själv på webben.
När du låser upp dörren till banorna så lägg på taggen och vrid vredetmedsols.
OBS! Dörren låses igen automatiskt. Banorna låses varje kväll kl 22.00.
Råkar du tappa bort taggen så ska du snarast kontakta medborgarservice, 830 00.
Borttappad tagg faktureras enligt gällande taxa.
Om du inte vill vara medlem längre så meddelar du klubben samt lämnar tillbaka
 din tagg till Fritidskontoret i ett kuvert med ditt namn på.
Medlemsavgiften är 200 kronor för de som är 20 år och äldre.

För att bli medlem sätter du in pengarna på postgiro683306-5.
Uppge namn, adress, e-post och personnummer.


Skötsel av banorna: se information vid banorna eller besök vår hemsida, www.skutskarstk.se
Vid behov av lyse på banorna så finns lysknappen innanför dörren på baksidan av förrådet.
Dintagg öppnar dörren. Kom ihåg att släcka belysningen när du går.
Det är förbjudet att parkera på skolområdet, bakom sporthallen.


Med vänliga hälsningar
Skutskärs Tennisklubb