Ni som vill bli medlem i Skutskärs Tennisklubb,
Skickar anmälan nedan till  Eva Fröhler. eva@frohler.com


Medlemsavgiften är 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer.
Till seniorer räknas du om du fyllt 20 år, junior är du t.o.m. 19 år

Anmälan ska innehålla nedanstående uppgifter

Person nummer ååmmdd-xxxx
Adress:
Telefon:
Postadress:
E-postadress:

Aktuell avgift sätts in på pg. 683306-5
märkt med avsändare och personnummer.


Hur du bokar tennisbanorna pdf fil