STYRELSE & KOMMITTÉER

Ordförande: Anne-Sofie Dahlbäck
Sekreterare: Eva Fröhler
Kassör: Åsa Berggren
v ordförande: Henrik Ohlsson
Övriga ledamöter: Daniel Fröhler
Håkan Ericsson
Suppleanter: Helena Gäfvert
  Monica Lindgren
Revisorer: Göran Carlsson
  Niklas Dahlbäck
Revisor suppleant: Rose-Marie Eriksson
   
Ansvarig för Junior: Daniel Fröhler
Redaktionskommitté: Henrik Ohlsson
Sponsoransvarig: Håkan Ericsson
Tävlings ansvarig: Henrik Ohlsson
    
Valberedning: Günther Fröhler
  Tomas Falk
Ansvarig för hemsida Günther Fröhler