STYRELSE & KOMMITTÉER

Ordförande: Henrik Ohlsson
Sekreterare: Eva Fröhler
Kassör: Jan-Olov Jansson
v ordförande: Helena Gäfvert
Övriga ledamöter: Daniel Fröhler
Johan Karlsson
Suppleanter: Maria Thörner Kalén
  Pernilla Friman
Revisorer: Göran Carlsson
  Niklas Dahlbäck
Revisor suppleant: Rose-Marie Eriksson
   
Juniorkommitté: Daniel Fröhler ,sammankallande
Redaktionskommitté: Henrik Ohlsson
Valberedning: Günther Fröhler, sammankallande
   
Webmaster:Günther Fröhler