STYRELSE & KOMMITTÉER

Ordförande: Henrik Ohlsson
Sekreterare: Eva Fröhler
Kassör: Maria Thörner Kalén
v ordförande: Helena Gäfvert
Övriga ledamöter: Daniel Fröhler
Johan Karlsson
Suppleanter: Threse Magnusson
   
Revisorer: Göran Carlsson
  Niklas Dahlbäck
Revisor suppleant: Rose-Marie Eriksson
   
Juniorkommitté: Tränarna
Redaktionskommitté: Henrik Ohlsson
Valberedning: Vakant
   
Webmaster:Vakant